Heb je een code ontvangen van een kadolijst?

Ga naar "zoek kadolijst"

Vul in het vakje "code kadolijst" de code die je hebt ontvangen en druk daarna op de paarse knop "zoek kadolijst"

Nu kom je uit op het lijstje waarin alle cadeautjes staan in die hij/zij heeft uitgezocht. Achter ieder artikel staat hoeveel hij/zij er graag van zou willen krijgen, hoeveel er eventueel al van gekocht zijn, en welke cadeautjes er dus nog over zijn om te kopen.

 

LET OP! kom niet aan de knop, deactiveer de lijst

Keer hier terug voor lijstje '' Quit